תרגיל שגרתי

 

תרגיל שגרתי

ה המותניים הוא האזור שבו עודף שומן מצטבר לעתים קרובות, ולכן תרגילים הם משתתפים בהיקפו של האחרון כדי לתת לו הגדרה וגמישות רבה יותר.


none: תרגיל שגרתי עם עדן התותחית (none 2020).