השפעה על ענף הבריאות

סיבוכים עלו בארץ, כדי למקם את המחלה עם מספר 1 לגרום למוות של מקסיקנים.

20 מכל 100 אישורי מוות בשנת 2014 אומרים סוכרת, ב 23 מתוך 32 ישויות של המדינה שלנו מחלה זו היא מספר 1 האויב של מערכת הבריאות. "


none: שוטרים יבדקו האם אתם נוהגים תחת השפעת קנאביס (none 2020).