מקסיקו יש ידע נמוך על אמצעי מניעה

מספר הנשים שהודיעו על אמצעי מניעה, עלה רק ב -2% בין השנים 1997 ו -2006, מציין את הדו"ח האחרון של המצב הדמוגרפי של מקסיקו 2009, של המועצה הלאומית לאוכלוסייה (CONAPO).

none: What Does Ron Paul Stand For? On Education, the Federal Reserve, Finance, and Libertarianism (none 2020).