• none
  • רפואה מסורתית

רפואה מסורתית

סמלים:

כאשר אנו לוקחים תרופות, אנחנו בדרך כלל מסתכלים על תאריך התפוגה שלה. עם זאת, יש נתונים אחרים מהקופסה שאתה צריך לבדוק, שימו לב. סמלים: מעגלים. ציין אם התרופה נמכרת עם או ללא מרשם ואם זה יכול להיות רגיל או שהוא חייב להיות מיוחד. כוכבית זה אומר שזה חייב להישמר בקירור. שעון חול תוקף פחות מ 5 שנים. none

אז זה פועל:

בוודאי ראית שזה אחד הסמים המבוקשים ביותר במקרה חירום רפואי, אבל אתה יודע את השפעתה? מה שנקרא אפינפרין, הוא הורמון נוירוטרנסמיטר, המיוצר על ידי בלוטות כי הם מעל הכליות (adrenal) באופן טבעי. none