• none
  • בריאות מינית

בריאות מינית

תרגילים כדי להגדיל את ההנאה שלך

תרגילי קגל נועדו למנוע שינויים שכיחים כגון בריחת שתן או להקל על הלידה. בתחום המיניות הם תרגילים שיש לך להתאמן כדי לקבל תוצאות טובות כשמדובר מקבל יותר הנאה מינית. none