• none
  • אזור הוליסטי

אזור הוליסטי

זוהי ההשפעה של שמירה על סודות בבריאות שלך ...

למי אין סודות? זה תקף לחלוטין; עם זאת, מה שאתה מסתיר יכול לבוא לידי ביטוי שלילי ברווחתך ... מדענים מאוניברסיטת קולומביה ביצעו שני סקרים שבהם הם זיהו 38 סודות שאנשים בדרך כלל לשמור ומצא כי רק לחשוב עליהם יש השפעות מזיקות על שלנו רווחה. none

טיפול במוסיקה כדי להירגע דעתך ולהסיר חרדה

חרדה היא הפרעה פסיכולוגית המתרחשת בדרך כלל לאחר תקופות קשות של לחץ: רייצ 'ל דאב, מחבר הספר חרדה: מגיפה כי הוא גורף את הדור, מבטיח כי החרדה הפכה debilitator הגדול של החיים המודרניים. מעוט על ידי ההמולה שאליה אנו נחשפים, אלא גם על נוכחותם של מעשים אלימים ותופעות טבע. למרות שיש therapies פרמקולוגיים ופסיכולוגיים, חלופות אחרות הן טכניקות של מדיטציה, פעילות גופנית, עיסוי ... none